Bewoners en bedrijven voor zover bekend.  
Naaste familie:        
Zoon van Johannis de Rijke en Maria Susanna Suzanna Heck
Echtgenoot van Agnes Maria Veldhuijzen van Zanten
Vader van Hans de Graaf (de Rijke) en Pim
Broer van Hendrik Christiaan de Rijke; Santina de Rijke; Helenus de Rijke en Stoffelina
de Rijke. Half broer van Pieter de Rijke en Jacoba Johanna de Rijke
Wilhelmus de Rijke (Tokio, 10 november 1896 - Overveen, 16 september 1971) was een Nederlands nationaalsocialistisch politicus.

Nadat De Rijke, afkomstig uit een welgestelde Haarlemse familie, de hbs had doorlopen, deed hij in 1917 staatsexamen, waarna hij zijn opleiding vervolgde aan de juridische faculteit van
de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Daar promoveerde hij in 1922 tot doctor in de rechtswetenschap. In 1924 vestigde hij zich als advocaat en procureur te Haarlem.

Van 1931 tot 1936 was hij kantonrechter-plaatsvervanger te Haarlem, een functie die hij moest neerleggen als gevolg van het verbod voor ambtenaren om lid te zijn van de
Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) van ir. A.A. Mussert. Tot 1933 was hij politiek actief in de Christelijk-Historische Unie (CHU), voor welke partij hij in de Haarlemse gemeenteraad
zitting had. In 1933 sloot hij zich aan bij de NSB, waar hij stamboeknummer 4239 ontving. Hij betoonde zich vanaf het begin actief in de NSB; hij vervulde er de functies van groeps-,
kring-, propaganda- en districtsleider. Van 1935 tot 1937 was hij namens de NSB lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Vanaf eind 1937 was hij een van de vier NSB-leden
van de fractie in de Eerste Kamer.

In augustus 1940 werd hij door dr. Arthur Seyss-Inquart benoemd tot procureur-generaal aan het Gerechtshof te Arnhem. Hij maakte er de bestrijding van het Nederlandse verzet tot een
van de hoofdpunten van zijn beleid. Van augustus 1943 tot het eind van de Tweede Wereldoorlog bekleedde hij de functie van Commissaris van de Provincie (de nationaalsocialistische
benaming voor Commissaris van de Koningin) in Overijssel.

Na de bevrijding werd hij drie jaar geïnterneerd. In een kamp in de Noordoostpolder heeft een bewaker hem dusdanig mishandeld dat in september 1945 een van zijn benen moest
worden geamputeerd. Na invrijheidsstelling in 1948 vestigde hij zich als advocaat en procureur te Amsterdam.
Korte samenvatting van wat er bij ijssalon Koco voorviel
19 02 1941
‘Koco’ was de naam van een ijssalon in de Van
Woustraat en van een in de Rijnstraat, gedreven door
twee Duits-Joodse emigranten, de heren Cahn en Kohn,
beide druk bezocht door Joden en niet-Joden en
mikpunt van de Nazi's in deze buurt. Enige geregelde
klanten kwamen nu tot het besluit, een afweerploeg te
vormen; de Duitse Joden daaronder, beter bekend met
de Duitse mentaliteit, bleven afzijdig. Men organiseerde
zich, schafte zich zaklantaarns en wapens (beklede
gaspijpjes met riempjes) aan, van elders kreeg men
hulp. De eigenaar van de zaak in de Van Woustraat liet
een speciaal voor dit doel gemaakte metalen fles van 50
cm lengte in zijn zaak aanbrengen, gevuld met
ammoniakgas, om dit op eventuele aanvallers te kunnen
richten, wanneer zij bij hem binnendrongen. Het liep
allemaal goed, het liep te goed. Enige kleine successen
op verspreid optredende Nederlandse Nazi's
vergrootten het zelfvertrouwen in zulk een mate, dat
men alle geheimhouding ging verwaarlozen; voor vele
jeugdige deelnemers werd het een Wild-West-avontuur,
opwindend en gezellig.
Om tien uur 's avonds op woensdag 24 mei
1939 vallen 20 NSB'ers IJssalon Koco aan
de Rijnstraat binnen. Zij molesteren de
voornamelijk Joodse bezoekers.De
volgende dag organiseert de SDAP een
grote protestactie.

De politie houdt een aantal NSB'ers aan en
een paar worden veroordeeld tot
gevangenisstraffen van 6 tot 8 maanden.
De vergunning van de ijssalon om in de
late avonduren open te zijn wordt
ingetrokken.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1939 richt de NSB haar
campgane tegen de Duitse joden. Hun leider Mussert, noemt hen
'volksvreemde elementen die niet in Nederland thuis horen'.
HD 07 02 1924
HD     Haarlems Dagblad
HC     Haarlemsche Courant (1942-1945)
AH     Adresboek Haarlem
JH      Jaarverslagen en
      Jaarboeken Vereniging Haerlem
HV      Het Vaderland
HND   Het Nationale Dagblad  (Uitgegeven door NSB)
HD 08 05 1924
HD 27 03 1924
HD 26 11 1925
HD 17 11 1925
HD 07 11 1925
vervolg
HD 22 07 1926
HD 27 11 1926
HD 01 02 1927
Kantoor met J.A.P.C. Ten Bokkel
HD 30 03 1927
HD 01 03 1928
Kantoor nieuwe gracht 11
HD 08 05 1928
HD 13 03 1929
HD 17 02 1929
HD 11 09 1929
HD 02 12 1929
HD 24 01 1930
AH 01 01 1931
HD 25 03 1931
HD18 07 1931
mr. W. de Rijke advocaat en procureur
kantoor  maart1928 -  augustus1940
HD 25 06 1931
HD 25 06 1931
uitsnede
HD 09 02 1933
HD 12 04 1932
HD 25 06 1931
HD 11 08 1933
HD 30 09 1932
deel 1
HD 13 10 1932
HD 30 09 1932
deel 2
HD 30 09 1932
deel 3
JH 26 01 1933
HD 02 05 1933
HD 11 05 1933
HD 28 07 1933 In drie delen
HD 11 08 1933
In twee delen
HD 27 10 1933
HD 10 12 1934
HD 08 03 1935
JH 01 01 1935
HD17 04 1935
In twee delen
HD 01 05 1935
HD 01 05 1935
Uitsnede
HD 09 05 1935
HD 23 11 1935
HD 25 03 1936
In drie delen
HD 08 04 1936
HD 16 09 1936
HD 17 09 1936
HD 03 05 1937
HD 14 05 1937
HD 20 05 1937
HD 27 05 1937
HD 23 11 1937
HD 21 09 1937
HD 04 11 1937
HD 26 11 1937
HD 06 01 1938
AH 01 01 1939
HD 23 01 1939
HV 25 05 1939
HD 26 07 1939
In twee delen
25 05 1939
Demonstratie SDAP
HD 26 07 1939
In twee delen
HND  15 08 1940
Laatste bericht nieuwe
gracht 11
HD 14 08 1940
HC 16 08 1943
25 05 1939
Koco in de Rijnstraat
HD 11 09 1940
JH 16 08 1943
HD 25 09 1940
HD 27 06 1941
JH 1944 - 1945
HD 29 05 1947
In twee delen
Samen met  mr. J.A.P.C. ten Bokkel