Bewoners en bedrijven voor zover bekend.   
Artikel 12, Kapittel "Nos Vinxit Libertas"

Het Kapittel "Nos Vinxit Libertas" is opgericht op 8 december 1948 door de
RR:: Mr. Dr. L.J.J. Caron, Ir. H. B. I. Hofman, G.P.Wijnmalen, M.
Oostenbrug, J.D.H. Assies, C.A. Stants, Mr. J.A.P.C. ten Bokkel, H.
Oliemans, N. Nauta, W. ter Meulen en A.F.J. Appelboom, nadat zij tevoren
waren verheven tot Ridder van het Heilig Koninklijk Gewelf in het "Anglo
Dutch Chapter No. 5862" te Londen, ressorterende onder het Supreme
Grand Chapter of England.
Het Kapittel is gevestigd te Amsterdam en werd aldaar geconsacreerd door
een aantal Engelse Groot-Officieren, die vergezeld van vele
belangstellenden voor dit doel waren overgekomen.

Reglement van de Orde van Vrijmetselaren van het Heilig Koninklijk Gewelf
onder het Groot-Kapittel der Nederlanden

Dit is het reglement uit1962, het is nadien op ondergeschikte punten
gewijzigd.
Jan Gerhard ten Bokkel,
vrijdenker en geldschieter van de sociaal-democratie

Geboren: 14 december 1856, Ommen
Gestorven: 30 april 1932, Heemstede

Hij was de zoon van Jan Willem ten Bokkel, bekend predikant, en
Anna Margaretha Esselink. Op 7 juli 1894 trad hij in het huwelijk
met Sally Saltet, met wie hij op 22 september 1896 een zoon
kreeg, Johannes Arnold Paul Constant.
Bron: HKO-Ommen Mannes Schoppink 2009

Indian Daily Mail 13 august 1950

G. N. GENT, son of Sir Edward Gent, late High Commissioner for
Malaya, married CARI TEN BOKKEL only daughter of Mr. and Mrs. J.
TEN BOKKEL of Haarlem, Holland, at Haarlem, July 31. Sir Edward was
killed in an air collision over England while returning from Malaya for
confutations*.
HD 29 04 1955
HD      Haarlems Dagblad
AH      Adresboek Haarlem
AHB    Algemeen Handelsblad
HC      Haarlemsche Courant (1942-1945)
mr. J.A.P.C. ten Bokkel advocaat en procureur
kantoor  maart1928 - 1960
HD 01 03 1928
HD 19 08 1927
HD 20 06 1929
In twee delen
HD 24 01 1930
HD 04 04 1932
HD 22 06 1932
HD 30 01 1933
AHB 31 10 1935
HD 13 03 1935
In twee delen
IJmuider Courant
31 10 1935
Schager Courant  02 11 1935
HD 04 09 1935
HD 20 05 1936
Nieuwe Leidsche Courant
30 12 1936
HD 31 03 1948
HD 07 07 1945
HD 08 04 1953
HD 29 04 1955 in twee delen
HD 22 09 1956
HD 21 10 1958
HD 14 04 1960
De Kampioen december 1962
HD 03 05 1932
Mr. W. de Rijke
HD 19 08 1927
AH 01 01 1960
AH 01 01 1934
AH 01 01 1934
AH 01 01 1929
AH 01 01 1931
AH 01 01 1927
AH 01  01 1926
HC 23 06 1944
HC 22 03 1943
Samen met Mr. W. de Rijke